katarina.rybnicka@gmail.com​  |  Tel: +421948066562

© 2018 by Katkat

Víťo Staviarsky

Záchytka

Knižku tvoria tri prózy, ktoré spája spoločné prostredie a protagonista, ošetrovateľ na záchytke. Ich východiskom boli autorove zážitky v tomto povolaní. Popri mozaikovitom rozprávaní o každodennom fungovaní záchytky v bližšie nešpecifikovanom meste na východe Slovenska a o rázovitých postavičkách, ktoré sa tu pohybujú, sa tu stretávame i s mimoriadne empatickými portrétmi postáv, ktoré tvoria emocionálny protipól k ľahostajnej rutine a pragmatickej bezcitnosti, ktorá sa stala nevyhnutnou súčasťou životnej výbavy Staviarskeho protagonistu. 

2. vydanie knihy Záchytka sa v roku 2016 zaradilo v kategórii krásna literatúra medzi Najkrajšie knihy Slovenska

ukážka knihy

http://staviarsky.sk/

film Andyho žena

Viac