katarina.rybnicka@gmail.com​  |  Tel: +421948066562

© 2018 by Katkat

S Láskou k...

Navrhni (si) lepší život

Projekt „S Láskou k...“ a podnázvom „Navrhni (si) lepší život“ je mojou diplomovou prácou. V teoretickej časti práce venuje angažovanému dizajnu, dizajnu ako procesu, zaujíma sa o témy ako informácie, editorstvo a iné.

Počas výskumu som hľadala ľudí, ktorí menia svoje okolie a tým navrhujú lepší život pre ostatných, ale aj pre seba. Toto „dizajnérske“ uvažovanie som hľadala nielen v profesionálnych, ale aj amatérskych alebo „ľudových“ prístupoch v našom (stredoeurópskom) kontexte. Je to rozprávanie o ľuďoch, ktorí sú nadšení, energickí, ale aj schopní uskutočniť svoju víziu (skrze „malé – veľké“ činy).

 

Počas práce na projekte vzniklo niekoľko praktických výstupov:

1. teoretická práca

2. baedeker, teda sprievodca, ktorí nás zoznamuje s príbehmi a iniciatívami týchto ľudí

3. videá, ktoré dopĺňajú vybrané príbehy

https://vimeo.com/220928020

https://vimeo.com/220931678

4. fotografická séria s názvom Provincia, ktorá sa zaujíma o miesta na okraji, teda na provoncii či už z geografického pohľadu alebo z pohľadu nášho záujmu. Pri sérii Provincia som bola inšpirovaná knihou Poetika priestoru od G. Bachelarda, v ktorej použil pojem topofília – láska k miestu. Fotografická séria je umiestnená vo vnútri baedekru.

5. ako atypické doplnenie používanej formy baedekru som navrhla ilustrovanú knihu (nielen) pre deti Láska nebeská s príbehmi 2 personifikovaných obláčikov

 

Projekt je navrhnutím layoutu pre ďalšie rozprávanie o ľuďoch a ich činoch, ktoré majú zmysel. Zjednodušene – je to propagácia dobrých projektov, ktoré majú za úlohu povedať, že „sa to dá“ a motivovať aj ďalších ľudí.

Práca vznikala počas stáže - Visegradfund Scholarship - na ASP v Katowiciach, pod vedením Prof. Mariana Oslisla.

Viac