katarina.rybnicka@gmail.com​  |  Tel: +421948066562

© 2018 by Katkat

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie

v Košiciach

Anatómia koňa

Odborná publikácia venovaná anatómii vznikala v roku 2016 v spolupráci s prof. MVDr. Jánom Dankom PhD. a tímom autorov z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 

Publikácia je určená študentom aj odbornej verejnosti.

Ilustrácie: Ing. Daniel Tatarka

Viac